Nahrajte nové fotografie prác

Ste zaregistrovaný v zozname obkladačov a chcete pridať fotografie alebo oznámiť nejakú zmenu? Ste na správnom mieste, stačí vyplniť formulár.

Všetky informácie podliehajú schváleniu správcom.